Stramien

Vlakverdeling, punten en hoeken

Vlakken worden geconstrueerd door aan een rechthoek een extra ankerpunt toe te voegen op de horizontale lijnen. Daardoor ontstaat een zeshoek die aan de bovenkant en onderkant een pijl naar de omgeving vormt (wisselwerking).

 • De ankerpunten kunnen vrij in het vlak worden geklikt, zolang b hoger is dan a en c, en e lager dan d en f.
 • Probeer te voorkomen dat er een te scherpe of te flauwe hoek ontstaat.
 • Plaats b en e zodanig dat de diagonalen niet steiler dan 45 graden en niet vlakker dan 7 graden worden.
 • Zorg dat de punten asymmetrisch geplaatst worden.
 • Onder het tabje Voorbeelden vind je uitwerkingen van deze richtlijnen.

Logopositie

 • Posities voor het logo zijn vast: linksboven of rechtsonder.
 • Houd altijd 1/3 keer de breedte van het logo boven en onder het logo vrij. Het logo mag dus niet op een foto worden geplaatst, alleen diapositief op een van de huisstijlkleuren.

Teksten

 • Teksten niet roteren en niet schuin mee laten lopen met de lijnen van de vlakken.
 • Op voorpagina’s en posters mag een gekleurd vlakje worden toegevoegd t.b.v. een accenttekst: een vrije vierhoek met een oppervlakte van maximaal 20% van de foto.

Ontwerpen over meer pagina's

 • De vlakverdeling mag ook over meer pagina’s worden toegepast.
 • Per pagina op de horizontale lijnen maximaal één punt aan de bovenkant en één punt aan de onderkant van het vlak.
 • Niet twee stijgende of twee dalende lijnen na elkaar.
 • Zorg voor een zaagtandvorm.
 • Richtlijnen voor gebruik foto’s in vlakken die doorlopen over meer pagina’s: één foto per pagina.
 • Per spread of pagina mag in de foto’s één gekleurd vlakje worden toegevoegd t.b.v. een accenttekst: een vrije vierhoek met een oppervlakte van maximaal 20% van de foto.

Don't

Downloads

Stramien

Hoeken